Litva - historie

Název Litva se poprvé zmiňuje v Quedlinburgských análech z roku 1009. Lidé ale žili na tomto území již od pravěku. Historické záznamy svědčí o tom, že obchod tu vzkvétal již kolem roku 50 př. n. l., kdy se odtud vyvážel jantar až do římské říše.

První litevské státní útvary vznikly v 10. až 13. století. V roce 1240 se spojily ve Velkoknížectví litevské. Na počátku 13. století Litevci odrazili německé křižáky a udrželi si nezávislost. Skoro dvě století se němečtí křižáci bezúspěšně pokoušeli dobýt tento pohanský stát.

Roku 1385 vstoupila Litva do Krevské unie spolu s Polskem. V roce 1410 spojené armády Litevského velkovévody a Polska na hlavu porazili řád Teutonských rytířů. V té samé době Litva čelila nájezdům Mongolů a Tatarů.

V roce 1569 uzavřelo Velkoknížectví litevské smlouvu s Královstvím Polska, tzv. Lublinskou unii (viz mapa).Díky ní vytvořila Litva s Polskem stát dvou uznaných národů, tzv. Polsko-litevskou unii (Rzecpospolita). Ve státě měli větší vliv Poláci. Počátkem 17. století se Litva stala jednou z jeho třech provincií.

V letech 1702 až 1706 byla Litva okupována Švédy. Litva byla spojena s Polskem až do roku 1795, kdy stát zanikl v rámci třetího dělení Polska. Většina území Litvy připadla Rusku, menší část si připojilo Prusko. V roce 1812 bylo území Litvy nakrátko obsazeno francouzskými vojáky.

Více než sto roků bojovala Litva za svoji nezávislost. Za I. světové války bylo území Litvy obsazeno císařským Německem. V roce 1918 podepsala sovětská delegace mír v Brestu s Německem a v něm se vzdala velkého území, do něhož patřila i Litva. 

Nezávislost byla vyhlášena již 16. února 1918. Trvalo však jenom 22 roků. V roce 1940 byla Litva okupována SSSR. Tuto okupaci, tak jako mnoho dalších, si dohodli sověti s nacisty 24.8.1939 v rámci paktu Ribbentrop-Molotov. Po napadení SSSR v roce 1941 bylo území Litvy okupováno Němci v letech 1941 až 1944. V červenci 1944 Rusové společně s Poláky dobyli Vilnius a Litva se znovu stala součástí SSSR.

Po dalších 50 letech okupace, 11. března 1990, vyhlásila Litva vyhlásila znovuobnovenou státnost. Litva je od roku 2004 členem NATO a 1. května 2004 jednou z novějších členských zemí EU.