Vysočina

STRANA 2. ZPĚT

Administrativně jde v podstatě o kraj Vysočina. Vysočina, ležící na pomezí historických zemí Čech a Moravy, se řadí k regionům s nejzdravějším životním prostředím. V ráji pěší turistiky a zimních sportů ovšem najdete celou řadu historických měst a pozoruhodných památek. Celé území regionu leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na území jsou dvě CHKO, a to Žďárské vrchy a Železné hory. Administrativně se kraj dělí na 5 okresů: Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Přírodní zajímavosti

  • Českomoravská vrchovina - dělí se na dílčí pahorkatiny. Nejvyšším pohořím jsou Jihlavské vrchy s vrchem Javořice (837 m). Nejznámější jsou na severu ležící Žďárské vrchy (CHKO) (Čtyři palice, Devět skal) 
  • Mohelenská hadcová step – přírodní rezervace na strmých svazích v údolí meandrující řeky Jihlavy viz
  • Stvořidla u Světlé nad Sázavou – přírodní rezervace v údolí Sázavy, kde proudící voda vymodelovala mezi žulovými balvany obří hrnce a četné peřeje. Poblíž se nachází Sluneční zátoka s památníkem spisovatele Jaroslava Foglara
  • Žďárské vrchy - typické jsou skalní útvary roztroušené na hřebenech (CHKO) viz
  • Železné hory - menší část pohoří zasahuje Vysočinu, větší Východní Čechy viz Východní Čechy

Města

Městské památkové rezervace:

  • Jihlava – centrum s kostelem sv. Jakuba , 2. největší labyrint podzemních chodeb v ČR viz
  • Pelhřimov - historické centrum s kostelem sv. Bartoloměje viz
  • Telč - historické jádro města UNESCO vč. renesančního zámku viz
  • Žďár nad Sázavou - centrum , kostel sv. Jana Nepomuckého UNESCO, cisterciácký klášter/zámek viz