Česká Lípa (Českolipsko a Jizerské hory)

STRANA 3. ZPĚT

Památky

 • Augustiniánský klášter (17.-19. století) (KP) - dnes gymnasium
  - Loretánská kaple (1698) v ambitu kláštera 
  - bazilika minor Všech svatých (KP), stavba přímo navazující na klášter, byla dokončena roku 1710 
 • kostel Narození Panny Marie (1706-1710) (KP) 
 • kostel sv. Máří Magdaleny (13.-16. století) (KP)
  - Cisteriácké proboštství, dnes děkanství – římskokatolická farnost, v sousedství kostela (1756)
 • kostel Povýšení svatého Kříže
 • Evangelický kostel (1927-1928)
 • morový sloup Nejsvětější Trojice (1681)
 • židovský hrbitov
 • vodní hrad Lipý (též Lipá, Lipý) (KP) - původně dřevěný hrad ležel u Ploučnice, po 30leté válce zpustl, v 19. a zkraje 20. století v něm byla rafinerie cukru, po roce 1945 byl odstřelen. Po roce 1990 započala jeho pozvolná rekonstrukce a využití pro kulturní akce města
 • letohrádek Červený dům (KP) je v sousedství hradu Lipý - budova ve stylu italské renesance, museum
 • novorenesanční radnice z roku 1823, sklepy gotické
 • empírová kašna s delfíny (1837)
 • rozhledna na českolipském Špičáku (1885), nyní vysílač běžně nepřístupný veřejnosti