Inorga: Komise pro práci s mládeží a dětmi

 
Odborářská Komise pro práci s mládeží a dětmi v podniku Inorga měla tradiční termín, na konci roku, neboť její součástí bylo mj. i hodnocení uplynulého roku a plány do budoucna. Konala se většinou v na přelomu listopadu/prosince, zhruba kolem Mikuláše. Jejím dlouholetým skvělým šéfem byl Michal Basch, který se však konkrétních akcí neúčastnil. Po něm se stal šéfem komise Jirka Michal až do svého odchodu z Inorgy na jaře 1990.
 
Televizní přenos - chata Kukačka - Krkonoše 1984 
Komise tohoto roku již měla výrazně herní charakter. Jednou z hlavních akcí byl Televizní přenos. Čeho se týkal, nebo čeho byl součástí, už těžko vzpomenout.
 
Rodiny - chata Kukačka - Krkonoše 1985 
Hrálo se na dvakrát. Nejdříve na "Rodiny", které spolu soupeřily. Na závěr komise byl předveden první nástin divadelní hry Bajky. Touto akcí se s Inorgou, ale ne s lidmi a akcemi, loučila Hanka Reifová.
 
Komise pro práci s mládeží a dětmi - chata Kukačka - Krkonoše 1987 
I když divadlo skončilo, hrát jsme si nikdy nepřestali. Komise asi trvaly i dál, ale žádný záznam z nich již nemáme.