Inorga: Dávnověk Voltku

  
Akcí, které v různých uskupeních budoucí členové Voltku v minulosti spolu provozovali, je veliké množství. Hlavním pojítkem bylo působení lidí ve "výzkumném" ústavu Inorga. Zejména těch, kteří měli děti a chtěli je nějak zabavit.
 
Tábory - letní a zimní
Pro děti zaměstnanců je pořádaly podniková odborová organizace. Využívala se k nim léta podniková chata Kukačka v Krkonoších. Zejména zde se začalo tmelit budoucí jádro Voltkařů. 
 
TOI - Turistický oddíl Inorgy
Část táborových organizátorů se rozhodla pro celoroční práci s dětmi (i mimo tábory) a v roce 1984 založila turistický oddíl. Později načas kooperoval s jiným turistickým oddílem TOM.
 
Komise pro práci s mládeží a dětmi ROH
Šlo o komisi ROH, jejíž šéf jednou za rok uspořádal pracovní setkání táborových pracovníků na podnikové chatě v horách. Konalo se vždy na Mikuláše. "Mikulášskou" tradici Voltek zachoval.
 
SHI - Sportovní hry Inorgy
Oficiální letní podniková sportovní akce pro zaměstnance. I zde se mnozí organizátoři táborů často setkávali často za doprovodu svých rodinných příslušníků.
 
Zimní hry
Podniková akce pořádaná na chatě Kukačka sportovní komisí ROH. Velké renomé měly běžecké závody, sjezdové byly spíše okrajovou záležitostí.
 
Divadlo
Táboroví pracovníci časem předváděli vlastní "dramatické kusy". Kde se dalo. Zejména na bále v kulturním sále ve Střešovicích. Ale i na sportovních hrách.
 
Jiné akce
A protože toho bylo stále málo, docházelo k organizovaní akcí mimo ústav Inorga. Vliv na to měla i ta skutečnost, že někteří lidé časem Inorgu opustili. Na akcích se podílela i paralelní skupina - Společnost (viz dále). 
 
Kuželky
Ve sportovní komisi kolem ROH roku 1985 vznikl nápad hrát kuželky. Na snad jediném volně přístupném místě v ČR. Na Bílé hoře v zařízení organizace MON. Vrcholem byly kuželkářské zájezdy na jihu Moravy do JZD Práče.
 
Společnost
Marcela Hrubá, jedna z táborových vedoucích, byla iniciátorkou a hnací silou paralelního spolku, jehož hlavní náplní byly akce pro děti, které ještě nebyly školou povinné. V řadách této skupiny byla spousta "Inorgáků".
 
Hory (vysokohorská turistika)
Přechody hor - zejména na Slovensku - se začaly pořádat až od roku 1987 s pomocí finanční injekce odborových peněz Inorgy. I po roce 1989, kdy už mnozí lidé ústav Inorga opustili, využíval podnikové zdroje na organizaci treků Bobo Franz. Na tuto aktivitu od roku 1993 navázal Voltek. Ale to už je jiná kapitola.