FILMOTÉKA J.M.
000 AAA BBB CCC (CH) ČČČ DDD
EEE FFF GGG HHH III JJJ
KKK LLL MMM NNN OOO PPP
RRR ŘŘŘ SSS ŠŠŠ TTT UUU
VVV WWW XXX ZZZ ŽŽŽ ELIÁŠ

Osobní - velmi subjektivní - hodnocení (u filmů z 50. a 60. let je hodnocení velmi problematické):
1* ... katastrofa
2* ... nuda
2*+ ... stačí zkouknout, nemá smysl uchovávat
3* ... dobrý film již vhodný k uchování
4* ... vynikající film
5* ... zcela výjimečný počin v oblasti kinematografie
Procentní hodnocení ČSFD s mým komentářem (shoda osobního hodnocení a hodnocení ČSFD je zhruba 70%):
00 - 49% ... většinou nestojí ani za povšimnutí, až na drobné výjimky
50 - 60% ... občas stojí za zkouknutí
60 - 80% ... mělo by jít o velmi kvalitní film, ale neplatí to vždy. Takové hodnocení dostávají i thrillery, které jsou jen řemeslem, ničím více
80 - 90% ... výtečné filmy, ale neplatí to absolutně. Často tolik procent dostává klasika, kterou je nutno místy brát shovívavě
90 - 100% ... hodnocení přes 90% dostávají filmy jen výjimečně. Takový film musí srazit do kolen všechny hodnotitele a to se běžné nestává